Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Djursjukhus i Lund

Lunds Djursjukhus AB
Org.nr: 556340-4754
Bolaget skall bedriva djursjukvård, försälja djurfoder samt bedriva därmed förenlig verksamhet.