Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Djursjukhus i Danderyd

VetFamily AB
Org.nr: 556969-5371
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att verka inom vetrinärsektorn såsom en inköpsallians för djursjukhus och djurkliniker och att erbjuda djursjukhus och djurkliniker tjänster inom utbildning, administration, ek ...