Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Designer i Borgholm

Joel Schäfer Grafisk Designer AB
Org.nr: 556839-2228
Bolaget ska bedriva mediautveckling inom webb, tryck, TV och marknadsföring jämte därmed förenlig verksamhet.