Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Deklaration i Tullinge

Hasselqvists Golv AB
Org.nr: 556288-1374
Bolaget skall utföra golvarbeten och VVS-installationer, idka handel med fordon samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även utföra bokföring, redovisning, deklaration samt därmed förenlig verksamhet. Äga och förv ...
METIST Konsult AB
Org.nr: 556536-2075
Bolaget skall bedriva följande verksamheter samt därmed förenlig verksamhet, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, driva utveckling och försäljning av datorprogram, försäljning av lagerbolag, hjälpa kunder med b ...
Webology AB
Org.nr: 556500-5781
Bolaget skall bedriva följande verksamheter samt därmed förenlig verksamhet äga och förvalta aktier och andra värdepapper, driva utveckling och försäljning av datorprogram, försäljning av lagerbolag, hjälpa kunder med bo ...