Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dekaler i Vassmolösa

JOCHZ AB
Org.nr: 556702-7767
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom transportsektorn, tillverkning och tryck av dekaler, försäljning av dekaler via internet samt annan därmed förenlig verksamhet.