Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dekaler i Hallstavik

Hallstabild AB
Org.nr: 556880-4479
Föremålet för bolagets verksamhet är fotografering, bild- hantering, bildutskrifter, fotoboksutgivning, tidningsutgivning, profilkläder, dekaler, digitaltryckeri och därmed förenlig verksamhet.