Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datorsupport i Uppsala

EXONOR TECHNOLOGIES AB
Org.nr: 556821-4281
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva datorsupport främst inom sjukvården samt konsultverksamhet inom samma område samt därmed förenlig verksamhet.
Lyttkens Media Engineering HB
Org.nr: 969699-2149
Produktion, marknadsföring och distribution av ljud, musik, bild och datamjukvara. Utbildning och information inom ovan nämda områden. Programmering samt datorsupport. Framställning av informations och utbildningsmateria ...