Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datorsupport i Hammerdal

Itvet Jemtland AB
Org.nr: 556723-2938
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utöva veterinär verksamhet samt ekonomi och kontorstjänster, programmering och datorsupport med tillhörande försäljning av material.