Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Borgholm

Embed AB
Org.nr: 556773-8686
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer inom dataprogrammering, service och utbildning inom dykning, äga och förvalta fast- och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Förvaltningsaktiebolaget Kalmar Nyckel
Org.nr: 556075-0266
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, aktier andelar och fastigheter samt tillhandahålla administrativa datatjänster inom i huvudsak angivna områden och därmed förenlig verksamhet.
J T R Design AB
Org.nr: 556317-9687
Bolaget ska bedriva rådgivning och handel på de finansiella marknaderna i räntor, valutor och aktier, utveckling av finansiella informationssystem, förvaltning av fastigheter samt webhandel med smycken och ädelstenar och ...
Joel Schäfer Grafisk Designer AB
Org.nr: 556839-2228
Bolaget ska bedriva mediautveckling inom webb, tryck, TV och marknadsföring jämte därmed förenlig verksamhet.