Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Data i Karlskrona

Andersson & Sjövik WebConsulting HB
Org.nr: 969715-2925
Webutveckling samt konsulttjänster inom data'IT.
Celekta Invest AB
Org.nr: 556284-5957
Bolaget skall äga och förvalta dotterbolag, förvalta koncernens medel, bedriva ekonomi- och data- administrativ verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
El & Informationsteknik Blekinge AB
Org.nr: 556620-7980
Bolaget skall bedriva installation av el-, tele-, data- och säkerhetsanläggningar med tillhörande serviceuppdrag, installation av elpannor och värmepumpar, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter ävensom id ...
Enholmen Telecom AB
Org.nr: 556740-4826
Bolaget ska bedriva markarbeten, schaktning, utfyllning, utplaning, sprängning, dikning o.d. aktiviteter vid byggande av hus och anläggningar. Bemanning, bygg och service, tele- datacom, projektering, schakt, bredband by ...
F redan AB
Org.nr: 556825-0574
Bolaget skall bedriva verksamhet inom data- och telekommunikation samt äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kättilsmåla fiber EF
Org.nr: 769627-5291
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Förenin ...
LearnSafe AB
Org.nr: 556612-6149
Bolaget skall bedriva utbildning inom framför allt kommunikation och data, nationellt och internationellt, äga och förvalta fastigheter, aktier, övriga värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
PE Design HB
Org.nr: 916533-4120
Konsultverksamhet inom data och elektronik.
Propolis Data HB
Org.nr: 969617-0175
Konsultverksamhet inom områdena programutveckling och systemanalys.
S-GROUP Solutions AB
Org.nr: 556214-2900
Bolaget skall bedriva utveckling av datateknisk programvara, handel med programvara, maskinvara och tillbehör till data- utrustning samt idka annan därmed förenlig verksamhet, ävensom äga och förvalta värdepapper eller a ...
Samuraj Data AB
Org.nr: 556569-5342
Bolaget skall bedriva dataprogramutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Sibbamålanät EF
Org.nr: 769625-7828
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt öppet fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nästkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. ...
Svechri AB
Org.nr: 556656-4224
Bolaget skall bedriva data-IT konsultationer och försäljning avseende nätverk, säkerhet, internet, programmering, tryck och design, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva försäljning via internet av smyck ...