Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Data i Kareby

Andersson Jimmy Elteknik AB
Org.nr: 556961-9249
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, installation och reparation inom tele, data, el, lågspänning och högspänning inom industri, entreprenad och privatpersoner och därmed förenlig verksamhet.
Kareby Bredband ekonomiska förening
Org.nr: 769611-4003
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla nätanslutning för data, TV- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed ...
Kareby Fibersvets AB
Org.nr: 556796-3367
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och service inom tele, data och tv samt elinstallationer och därmed förenlig verksamhet.
M R Fibersvets HB
Org.nr: 969709-7708
Fibersvetsning inom bredbandskommunikation, TV, data och telefoni.