Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Data i Hedekas

Fisketorp - Skaveröd fiberförening EF
Org.nr: 769623-2144
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl a data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt ...
Krokstad Fiber EF
Org.nr: 769620-5165
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl. a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direk ...
Norra Kärnsjöns Fibernät EF
Org.nr: 769621-4688
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl.a. data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttj ...
Sanne Fiber EF
Org.nr: 769621-6626
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl a data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt ...