Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Data i Hammerdal

Förenade Fiberbyar Nr 1 EF
Org.nr: 769625-9832
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt ...