Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Data i Gällö

Bodsjö Fiber EF
Org.nr: 769626-0715
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras ...
E14 Fiber EF
Org.nr: 769626-0269
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arbeta för ett eget kommunikationsnät för data- och teletjänster i det geografiska området mellan Bräcke och Gällö längs E14. Föreningen ...
Revsundsbygdens fibernät EF
Org.nr: 769625-2480
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt ...
Sundsjö i Samverkan EF
Org.nr: 769605-5115
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl. a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttj ...