Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Data i Ellös

Fiber på Västra Orust EF
Org.nr: 769626-3420
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt ...
Kroonova AB
Org.nr: 556423-9936
Bolaget skall bedriva konsultation och utbildning inom data- och ekonomibranschen, jämte därmed förenlig verksamhet.
Malö strömmarfibern EF
Org.nr: 769626-2331
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt ...
MORETECH HB
Org.nr: 969693-6286
Service, försäljning och konsultverksamhet inom data och telebranschen såsom serva datorer med deras kringutrustning hos olika kunder, samt hjälpa dem med inköp och komplettering av deras utrustning, ansvarar och ser til ...