Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Data i Dalsjöfors

Digital Arkitekts Sverige AB
Org.nr: 556916-3479
Föremålet för bolagets verksamhet är att arbeta med utveckling och service av data-, internet, och programmeringstjänster. Det innefattar allt från utveckling av "appar" till mobiltelefoner, internetsidor, till databaspr ...
HBet Kabel Tommy
Org.nr: 969660-8968
Firman skall bedriva installation av data, tele-nät, larminstallationer, elinstallationer samt övriga kabelsystem. Proyetering, konsultation, dokumentation inom el-tele branschen.
Incedo Teknik AB
Org.nr: 556776-8055
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom mekanisk konstruktion, utbildning avseende konstruktion, bedriva handel med varor inom data- och kommunikationsområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
MaDaMa Consulting AB
Org.nr: 556767-8395
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom data och därmed förenlig verksamhet.