Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Data i Borgstena

Borgstena Fiber EF
Org.nr: 769625-6747
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning till kommunikationsnät för bredband (bl.a data- och telekommunikation) och tjänster för nyttjand ...