Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Data i Ängelholm

Carl Eric Vöcks Data HB
Org.nr: 969650-4548
Redovisning samt rådgivning i ekonomiska bolagsfrågor, dessutom skall bolaget verka inom området fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Data & Bild i Skåne AB
Org.nr: 556677-3221
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med digital kommunikationsutrustning, foto- samt AV -utrustning, konsultverksamhet inom bild- och datakommunikation och annan därmed förenlig verksamhet.
Data Base Marketing på Järavallen AB
Org.nr: 556505-2932
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, databehandling, programutvecking och därmed förenlig verksamhet.
Detalj Data i Sverige AB
Org.nr: 556696-4929
Bolaget skall bedriva handel, förvaltning samt utveckling av datasystem för butiker inom detaljhandel och tillhandahållande av därtill hörande support- och konsulttjänster samt idka därmed förenlig verksamhet
Mjotech Data AB
Org.nr: 556901-8848
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara service, installation och reparation av etikettskrivare samt inköp och försäljning av dess tillhörande produkter och maskiner. Med nämnda verksamheter därmed förenlig verksamh ...
Newbase Data AB
Org.nr: 556572-7160
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet såsom utveckling av webhandel, webhotell och programvara samt försäljning av datorer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SEBA Data Elektronik Holding AB
Org.nr: 556704-6429
Bolaget skall driva konsultverksamhet, försäljning och produktutveckling inom elektronik och databranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Seba-Data Elektronik AB
Org.nr: 556558-0346
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, försäljning och produktutveckling inom elektronik- och databranschen, bedriva konsultverksamhet och utbildning inom lingvistikområdet, äga och förvalta fast egendom och därmed för ...
SOFIE CARLSSON HB
Org.nr: 916773-5423
Bolaget skall beriva handels-,uppfödnings-, tränings- och tävlingsverksamhet med hästar. Konsultversamhet inom data-, kontors- och personalområdena. Försäljning av hälso- och fritidsprodukter. Massage, friskvård och reha ...