Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dans i Helsingborg

Aktiebolaget Danshuset Helsingborg
Org.nr: 556419-8686
Bolaget skall bedriva undervisning i dans, fastighetsförvaltning samt köpa och sälja fastigheter, bedriva handel med värdepapper, handel med skor och kläder, sälja telefonitjänster samt sälja web-anpassade IT-lösningar s ...
Crazy Feet AB
Org.nr: 556437-3917
Föremålet för bolagets verksamhet är att framställa produkter och utföra tjänster inom underhållningsbranschen med inriktning på dans och sång, bedriva undervisning inom dessa områden, utöva restaurangrörelse, tillhandah ...
Nya musikskolan i Helsingborg AB
Org.nr: 556814-4736
Bolaget ska bedriva både individuell och gruppundervisning inom musik, barnrytmik och dans. Även musikunderhållning till fester och festivaler i form av en orkester samt därmed tillhörande verksmahert.
P.A.A. Wilson Dance Center AB
Org.nr: 556749-5493
Bolaget ska bedriva undervisning, uppvisning och event inom dans och därmed förenlig verksamhet.
RESTAURANG TELEGRAFEN AB
Org.nr: 556363-8427
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva dans restaurang- och värdshusrörelse, köpa och förvalta värdepapper och fastigheter. Vidare idka konsultverksamhet inom restaurangrådgivning och därmed förenlig verksamhet ...