Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dans i Älvsjö

Duckwalk HB
Org.nr: 969733-8797
Dans- och showorkester.
Fredin Adventure AB
Org.nr: 556553-0333
Aktiebolaget ska inom konst- och kulturområdet bedriva verksamhet med teater, dans, musik, cirkus, utbildningar och föreläsningar samt därmed förenlig verksamhet.
Lilla Tropica-Musik och Dansförening Ekonomisk förening
Org.nr: 769602-2552
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att informera och sprida den latinamerikanska kulturen i Sverige, att arrangera dans, danstävlingar, dans- kurser, dansuppvisningar, lära ut o ...
R. Lindberg Dance & Consulting AB
Org.nr: 556841-2604
Bolaget ska bedriva musik-, dans- och kulturell utbildning och därmed förenlig verksamhet.