Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Damkläder i Ystad

Anita Åslin AB
Org.nr: 556484-5641
Bolaget ska bedriva försäljning av konfektion samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Cajun i Ystad AB
Org.nr: 556610-8501
Bolaget skall bedriva detaljistförsäljning av konfektion inom dammode ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
DAM & TONÅRSKLÄDER I YSTAD AB
Org.nr: 556366-8994
Bolaget skall bedriva detaljhandel med konfektionsvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Krizi AB
Org.nr: 556144-1857
Bolaget skall bedriva detaljhandel med damkonfektion ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lindri Konfektions AB
Org.nr: 556196-7737
Bolaget skall driva försäljning av damkläder jämte därmed förenlig verksamhet.
PM CARLÉN AB
Org.nr: 556451-1276
Bolaget skall bedriva försäljning av konfektion, marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Trimar Retail AB
Org.nr: 556938-4992
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva försäljning av damkläder, jämte annan därmed förenlig verksamhet.