Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Damkläder i Visby

Hantverksgården Visby AB
Org.nr: 556161-8652
Bolaget skall bedriva handel med hantverk, hemslöjd, souvenirer och kryddor samt fastighetsförvaltning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
IJH Visby AB
Org.nr: 559001-1309
Bolaget skall bedriva detaljhandelsförsäljning av kläder samt därmed förenlig verksamhet.
Kundström i Cityhuset AB
Org.nr: 556762-1601
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer och handel inom detaljhandelsområdet avseende modeprodukter såsom kläder, skor och kosmetika och därmed förenlig verksamhet.
Kundström i Växjö AB
Org.nr: 556920-6773
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med kläder samt därmed förenlig verksamhet.
Österholms Kläder AB
Org.nr: 556539-9432
Bolaget skall bedriva handel med textilvaror samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skalll även förvalta fast egendom och värdepapper.