Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Damkläder i Karlskrona

Boutique Felicia AB
Org.nr: 556911-9299
Bolaget ska bedriva handelsrörelse inom konfektion samt därmed förenlig verksamhet.
Fabriksboden i Karlskrona AB
Org.nr: 556106-3628
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av present- och reklamartik- lar samt därmed förenlig verksamhet.
JF Sport AB
Org.nr: 556942-5449
Bolaget ska bedriva sporthandel samt därmed förenlig verksamhet.
Stylingstudion i Karlskrona AB
Org.nr: 556748-1659
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och uthyrning av bröllops- och festkläder, försäljning av artiklar och behandlingar inom hudvård och makeup samt hålla utbildning inom verksamhetsområdet jämte dä ...
Wonderful i Karlskrona AB
Org.nr: 556544-2729
Bolaget skall bedriva detaljförsäljning inom damekiperings- branschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.