Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Damkläder i Halmstad

Jana Fastigheter AB
Org.nr: 556123-6596
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, förvalta och bedriva uthyrning av fastigheter, bedriva handel med konfektion samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Leisure Trading i Halmstad AB
Org.nr: 556887-6444
Bolaget ska bedriva handel med fritidsartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Mode Anova AB
Org.nr: 556651-4831
Bolaget skall bedriva handel med konfektion ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mom2moM Sales AB
Org.nr: 556850-8922
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva import och export samt försäljning av kläder, kosmetika, bijouterier och textilier jämte därmed förenlig verksamhet.
NYKS Commerce AB
Org.nr: 556894-6254
Aktiebolaget ska bedriva import och försäljning av modeprodukter såsom klockor, kläder och accessoarer, medieproduktion samt förvalta och äga fastigheter och värdehandling och därmed förenlig verksamhet.
Stenlund i Halmstad Ekipering AB
Org.nr: 556472-3731
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom konfektionsbranschen med speciell inriktning på damkonfektion samt idka därmed förenlig verksamhet.