Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Damkläder i Bollnäs

Boutique M&I i Bollnäs AB
Org.nr: 556611-8187
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom konfektion samt idka förenlig verksamhet, samt förvaltning av värdepapper och annan lös egendom.
Ewes Damekipering AB
Org.nr: 556067-1959
Bolaget skall idka handel med damekiperingsvaror, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ljusnan-Voxnan Kanal AB
Org.nr: 556239-5003
Bolaget skall bedriva butikshandel med present- och konsumtionsvaror med inriktning mot varuhussortiment, handel med fastigheter och värdepapper, utveckling av kanaltrafik och därmed förenlig verksamhet.
Warpnäs Förvaltnings AB
Org.nr: 556067-0746
Bolaget skall förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva försäljning, agentur- och konsultverksamhet inom textilbranschen, jämte därmed förenlig verksamhet.