Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Damkläder i Arvika

Annan Ohlsson AB
Org.nr: 556966-2371
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av konfektion, handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Eriksson & Hallstensson AB
Org.nr: 556364-2908
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med konfektionsvaror samt annan därmed förenlig verksamhet.
Fyndkläder i Arvika AB
Org.nr: 556168-8440
Bolaget skall bedriva handel med dam-, herr- och barnkonfektion, förvalta fastigheter och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Pikant Mode i Arvika AB
Org.nr: 556453-4260
Bolaget skall driva handel med damkonfektion jämte därmed förenlig verksamhet.