Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Västerås

Fzon AB
Org.nr: 556902-5074
Aktiebolaget ska bedriva daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SOL) enligt 9§10 lag (1993:387): Med arbetsmetoden, ett stall och arbete på en lantgård där hästen genom NH naturligt hästmannaskap är det centrala. "H ...
personalkooperativet Dra o'Thea EF
Org.nr: 769612-1495
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett personalkooperativ med daglig verksamhet för vuxna med psykiskt funktionshinder enligt LSS med inriktning kultur'media.
STALL af EC EF
Org.nr: 769620-0471
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att bedriva psykoterapi, daglig verksamhet för unga flickor och hästverksamhet. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att arbeta i verksamhet ...