Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Sunne

Ek. för. Personalkooperativet Legotjänst Sunne
Org.nr: 769616-2945
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska inressen genom att verka för en stimulerande daglig verksamhet med god kvalitet och pedagogik för att uppnå brukarnas personliga utveckling. Detta gäller per ...