Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Sundbyberg

Franstorps Verkstäder Ek. för.
Org.nr: 769602-6132
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva ett personlkooperativ där medlemmarna bereds arbete. Föreningen bedriver omsorg i form av daglig verksamhet sysselsätt ning för v ...