Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Stöde

Solhemgårdens ek. för.
Org.nr: 769604-7633
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett boendekollektiv med daglig verksamhet för förståndshandikappade, samt att driva korttidsboende, kurs- och rekreationsverksamhet ...