Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Stenhamra

RLK Reine Lindholm Konsult AB
Org.nr: 556687-3955
Bolaget ska bedriva affärsutveckling och rådgivning i daglig drift av företag, logistikkonsult, produktion av samt handel med handböcker och studiematerial, övrig marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.