Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Solna

Adena Personlig Assistans AB
Org.nr: 556553-3600
Bolaget ska bedriva tillhandahållande av assistans, stöd till handikappades daglig verksamhet, korttidshem, koloniverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Misa AB
Org.nr: 556473-5230
Bolaget ska bedriva arbets- och sysselsättningsstödjande insatser för personer med arbetshinder såsom daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt därmed förenlig verksa ...