Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Sollentuna

Allergifix Förvaltning AB
Org.nr: 556101-0231
Bolaget skall bedriva alleritestframställning och konsultationer i organisations- och personalfrågor samt konsultationer avseende kvalitetssäkring. Bolaget skall dessutom bedriva handel med värdepapper och fastighetsförv ...
Lustfyllt Leverne AB
Org.nr: 556927-1322
Aktiebolaget ska bedriva, äga och förvalta handel med fast egendom, aktier och andra värdehandlingar samt annan lös egendom företrädelsevis detalj- grossist- samt e-handel med daglig- och kapitalvaror såsom antikviteter, ...
PALEMA Handelshus AB
Org.nr: 556715-5865
Bolaget ska bedriva försäljning och agenturverksamhet av daglig- varuhandel och därmed förenlig verksamhet.
Viar service AB
Org.nr: 556932-9039
Bolaget skall bedriva verksamhet inom området personlig assistans, boende och daglig verksamhet för handikappade med autism, ägandet och förvaltning av fastigheter, konsultverksamhet inom administrativa tjänster, samt ut ...