Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Skellefteå

Skellefteå individ AB
Org.nr: 556821-9314
Föremålet för bolagets verksamhet är tillhandahållande av placeringar i anpassad gruppbostad samt stöd i egen bostad för vård av individer med särskilda sociala, psykiska och fysiska behov. Bolaget skall för att tillgod ...