Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Skänninge

Runsven AB
Org.nr: 556117-5893
Bolaget skall bedriva inköp, försäljning och lagerhållning av husgeråd, fritidsartiklar, bygg- och trädgårdsartiklar, daglig- varor, konfektion och ekipering samt att köpa, förvalta och försälja fast egendom och aktier, ...