Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Otterbäcken

Kooperativet Laxen EF
Org.nr: 769622-3671
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva ekonomisk verksamhet genom att till myndigheter, företag och andra organisationer tillhandahålla rehabilitering, meningsfull sysse ...