Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Örebro

Länkagruppen HB
Org.nr: 969771-6463
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva socialvård och behandling av ungdomar och bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten syftar till att stöjda'ungdomarunga vuxna som befinner sig i riskzon för krimina ...
Rasmusbyn AB
Org.nr: 556042-7444
Föremålet för bolagets verksamhet är vård och omsorg i form av daglig verksamhet och boende för unga vuxna med neuropsykiatrisk problematik. Verksamheten omfattar även trädgårdsodlingar, skogsvård och djurskötsel och där ...