Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Nacka

OLU Omsorgslyftet Vuxenutbildning AB
Org.nr: 559000-0260
Aktiebolaget ska bedriva utbildningsverksamhet på grundskole-, gymnasial- och vuxennivå samt utbildningsutveckling inklusive egenproducerade läromedel inom nämnda områden och därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska ...
Omsorgslyftet Hemtjänst AB
Org.nr: 556787-5983
Bolaget ska bedriva tjänster och service inom omsorg, omvårdnad, hälso- och sjukvård i form av hemtjänst, personlig assistans, boendestöd, hemservice, särskilt boende, korttidsboende samt daglig verksamhet för äldre pers ...