Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Lidingö

Apona AB
Org.nr: 556674-3513
Bolaget ska bedriva öppna sociala insatser för personer med funktionshinder (personlig assistans, daglig verksamhet, avlösarservice). Näringsterapi och friskvård för människor och djur. Uppfödning av och tävling med trav ...