Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Halmstad

Allköp i Söndrum AB
Org.nr: 556234-8234
Bolaget skall bedriva handel med livsmedel och övriga daglig- varor samt handel med värdepapper jämte annan därmed förenlig verksamhet.