Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Fjälkinge

PeOm i Skåne AB
Org.nr: 556695-2049
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva vård, assistans, daglig verksamhet och boende för personer med autism och annat psykiskt handikapp samt därmed förenlig verksamhet.