Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Danderyd

Mind Me Omsorg AB
Org.nr: 556848-6483
Aktiebolaget ska bedriva arbets- och sysselsättningsstödjande insatser för personer med neuropsykiatriska funktionshinder eller andra arbetshinder såsom daglig verksamhet och kvalitativ barn- och ungdomsverksamhet enligt ...