Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Bromma

Alba Enterprises AB
Org.nr: 556939-3696
Företaget skall bedriva kvalitetssäkring av artikel och livs- medelsinformation samt fotografering av artiklar inom daglig- varuhandeln och därmed förenlig verksamhet
Retail24 Sweden AB
Org.nr: 556793-3642
Bolaget ska bedriva konsultationer inom försäljning av daglig- varor samt idka därmed förenlig verksamhet.