Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Bredbyn

Sörflärke ALLBO Ek. för.
Org.nr: 769607-8737
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva gruppboende för personer med utvecklingsstörning eller annat funktionshinder, vilka kan tillgodogöra sig byns miljö och natur likso ...