Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Blentarp

Ewetz Holding AB
Org.nr: 556851-7006
Bolget skall bedriva uppfödning av avelshästar, daglig verksamhet för funktionshindrade, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Uthyrning av hyresrätter och lokaler, äga och förvalta fasti ...