Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daglig verksamhet i Älvsjö

D & Logic Invest AB
Org.nr: 556862-1097
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag, bedriva service & omsorgstjänster i form av personlig assistans, daglig verksamhet, ledsagning & avlösning, ...
Omsorgs Landslaget AB
Org.nr: 556945-6048
Aktiebolagets ska bedriva personlig assistans, hemtjänst, redovisning och daglig verksamhet, en verksamhet för personer med funktionshinder där det erbjuds aktiviteter utefter personens önskemål.