Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Växjö

Föräldrakooperativet Eken i Växjö, EF
Org.nr: 716404-0367
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn.
Föräldrakooperativet Trollbacken ek för
Org.nr: 716404-0318
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghemfritidshem för medlemmarnas barn. De övergripande målen för verksamheten är att stimulera barnens all ...
Växjö intresseförening för Montessori, EF
Org.nr: 769600-4402
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhe ...