Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Västra frölunda

Barnens Hus Montessoriförskola i Hagen Ek. för.
Org.nr: 769602-6413
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn enligt montessoripedagogikens intentioner och metoder.
Föräldrakooperativet Sälen, EF
Org.nr: 716445-0673
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva daghem för medlemmarnas barn. Verksamheten bedrivs med inriktning mot Montessoripedagogiken. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.