Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Uppsala

Edda Förskola AB
Org.nr: 556887-8564
Bolaget ska bedriva förskoleverksamhet, barnpassning, daghem, fritidsgård samt förenlig verksamhet.
Föräldraföreningen Mygganbarnen i Uppsala EF
Org.nr: 769600-4907
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn. För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa utbildad p ...
Föräldrakooperativet Barnleken EF
Org.nr: 716422-1504
Att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn och därigenom främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Medlemmarna skall aktivt stödja verksamheten.
Rödmyrans förskola EF
Org.nr: 769600-8270
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn.