Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Daghem i Trelleborg

Förskolan Näktergalen ek för
Org.nr: 716438-9087
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett förädrakooperativt daghem för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö som ett k ...